Tiedotteet

Tiedotteet

 

Jäminkipohjan Erämiehet ry:n jäsenet saalistivat seuran alueelta 31 supikoiraa vuoden 2018 aikana. Sen lisäksi yksittäiset jäsenet saalistivat Jäminkipohjasta useita supikoiria pihoilta ym. alueilta, joita ei lueta seuran alueiksi.

Supikoira

08/04/2018

Jäminkipohjan Erämiehet saalistivat seuransa alueelta 32 supikoiraa vuoden 2017 aikana.

Reviiri-ohjelmiston käyttöönotto helpottaa metsästysvuokrasopimusten hallinnointia sekä metsästyskarttojen ja karttamerkintöjen ylläpitoa.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started