Reviiri-karttajärjestelmä

11/09/2017

Reviiri-ohjelmiston käyttöönotto helpottaa metsästysvuokrasopimusten hallinnointia sekä metsästyskarttojen ja karttamerkintöjen ylläpitoa.

Ajantasalla olevat metsästyskartat ovat nyt jäsenten saatavilla internetissä reviiri.org 

Seurallamme on monenlaisia maanvuokrasopimuksia. Reviirissä voi valita erikseen näkymään esim. alueet joilla voi metsästää pienriistaa, petoja, jne. Yleisnäkymän lisäksi kutakin kiinteistöä klikkaamalla selviää esim. maanomistajan kanssa sovitut erityisehdot. 
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started