Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa lakia. Tietosuoja-asioissa voit ottaa yhteyttä seuran puheenjohtajaan: Tomi Nippala / puh. 0505474413

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started