Supikoirasaalis 2018

03/04/2019

Jäminkipohjan Erämiehet ry:n jäsenet saalistivat seuran alueelta 31 supikoiraa vuoden 2018 aikana. Sen lisäksi yksittäiset jäsenet saalistivat Jäminkipohjasta useita supikoiria pihoilta ym. alueilta, joita ei lueta seuran alueiksi.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started